ทำไมความยั่งยืนจึงสำคัญ

เราอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆ ที่มีทรัพยากรจำกัด ที่ว่าง ป่าไม้ และน้ำก็มีจำกัด ไม่ว่าเราจะเป็นชาวนา ชาวสวน ชาวประมง เจ้าของร้านค้า หรือเจ้าของร้านอาหาร เราต่างก็ต้องพึ่งรายได้จากนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาเกาะพะงันเพราะชายหาดทีสวยงาม และธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ ถ้าเราทำลายสิ่งเหล่านี้ คนก็จะเลิกมาและทุกคนก็สูญเสีย

การใช้ทรัพยากรบนเกาะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการซื้อสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น เงินก็จะอยู่บนเกาะ ถ้าคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเกาะแม้มันอาจจะแพงกว่า (ซึ่งก็ไม่เสมอไป) แต่ในระยะยาวแล้วคนบนเกาะจะมีเงินมากขึ้นเพื่อช่วยกันซื้อสินค้า และทุกคนก็จะได้รับประโยชน์เพราะเงินจะหมุนเวียนอยู่ในเกาะ

มันเป็นไปได้ที่จะทำให้มีเงินมากขึ้นแม้ว่าเราจะขายได้น้อยลง หากเราคิดต่างในการเลือกซื้อสินค้าและการดำเนินธุรกิจของเรา

บนพื้นดินนี้ที่ความอยู่รอดของเราจะเกิด ดูแลมันอย่างดีแล้วมันจะให้อาหาร ให้เชื้อเพลิง ให้ที่พักพิง และรายล้อมเราด้วยความงดงาม หากเราทำลายมันพื้นดินนี้ก็จะย่อยยับลงและนำพาเราพินาศไปด้วย : คัมภีร์พระเวท 1500 ปีก่อนคริสต์กาล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของความยั่งยืนในระดับโลกและเรื่องราวความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์กรุณาแวะไปที่

https://transitionnetwork.org/

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search