ความคิดริเริ่มบนเกาะ

วัตถุประสงค์ของ ส่วนความคิดริเริ่มบนเกาะบนเว็บไซด์นี้ เพื่อจะมีที่ให้ผู้คนมาค้นหาธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่มีจริยธรรมและมีรูปแบบการดำเนินกิจการที่พยายามทำให้เกิดความยั่งยืนหรือขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์

แนวคิดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนบนเกาะพะงันที่กำลังผลิตหรือปลูกพืชอินทรีย์หรือเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ สินค้าที่เราซื้อมากเท่าไรก็จะทำให้คนท้องถิ่นบนเกาะมีรายได้และหมุนเวียนอยู่ในเกาะ

จุดรีไซเคิล

เลือกหาจุดรีไซเคิลบนเกาะและเรียนรู้เกี่ยวกับ

ดูทั้งหมด

จุดรีไซเคิล

เลือกหาจุดรีไซเคิลบนเกาะและเรียนรู้เกี่ยวกับ

ดูทั้งหมด

จุดรีไซเคิล

เลือกหาจุดรีไซเคิลบนเกาะและเรียนรู้เกี่ยวกับ

ดูทั้งหมด
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search