แผนที่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของ ส่วนความคิดริเริ่มบนเกาะบนเว็บไซด์นี้ เพื่อจะมีที่ให้ผู้คนมาค้นหาธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่มีจริยธรรมและมีรูปแบบการดำเนินกิจการที่พยายามทำให้เกิดความยั่งยืนหรือขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์

แนวคิดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนบนเกาะพะงันที่กำลังผลิตหรือปลูกพืชอินทรีย์หรือเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ สินค้าที่เราซื้อมากเท่าไรก็จะทำให้คนท้องถิ่นบนเกาะมีรายได้และหมุนเวียนอยู่ในเกาะ

หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณอยู่บนหน้าเว็บไซด์ของเรากรุณาคลิ๊กที่นี่.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search