วัสดุ ของคุณมันง่ายมาก

ระบบทำงานอย่างไร

  1. ใส่รายละเอียดของคุณ
  2. นำเสนอสิ่งของ/วัสดุ ของคุณ
  3. เราจะติดต่อคุณเมื่อมีผู้สนใจ
  4. ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของคุณ
  5. ขอให้สนุกและมีความสุข

เราเชื่อว่าการรีไซเคิลวัสดุ/สิ่งของที่ไม่ต้องการเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยโลกของเรา ปัจจุบันหลุมขยะก็เริ่มเต็ม ทำไมเราไม่ส่งต่อสิ่งที่เราไม่ต้องการไปยังผู้ที่ต้องการแทนที่จะโยนมันทิ้งไปเป็นขยะ

เว็บไซด์นี้ทุ่มเทให้กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจะไม่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับศาสนา/บริการหรือการรักษาทางไสยศาสตร์ มีช่องทางเลือกแบบนั้นมากมายอยู่แล้วบนเกาะ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search